Toegelaten

  • Stronken
  • Bladeren 
  • Takken 
  • Snoeihout 

Niet toegelaten

  • Graszoden
  • Bevuild hout
  • Gelijmd hout
  • Hout met meubelbekleding
  • Treinbils 

Afvalcontainers voor groenafval

10 m³ afzetcontainer voor groenafval

12 m³ afzetcontainer voor groenafval

40 m³ afzetcontainer voor groenafval

20 m³ afzetcontainer voor groenafval

1 m³ big bags voor groenafval