Toegelaten

 • Niet-recycleerbaar restafval

Niet toegelaten

 • Klein gevaarlijk afval
 • Glasafval
 • Papier/ Karton
 • Groenafval
 • Textiel
 • Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • Afvalbanden
 • Puin
 • Afgewerkte olie
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Asbesthoudende afvalstoffen
 • Afgedankte apparatuur en recipiënten met ozonafbrekende stoffen
 • Afvallandbouwfolies
 • Afgedankte batterijen en accu’s
 • Houtafval
 • PMD afval
 • Metaalafval
 • Afgedankte matrassen
 • Recycleerbare harde kunststoffen
 • Geëxpandeerd polystyreen
 • Folies
 • Keukenafval en etensresten
 • Levensmiddelenafval

Afvalcontainers voor restafval

10 m³ afzetcontainer voor restafval

12 m³ afzetcontainer voor restafval

20 m³ afzetcontainer voor restafval

40 m³ afzetcontainer voor restafval

240 l rol container voor restafval

660 l rol container voor restafval

1100 l rol container voor restafval