Grond en grond met stenen

Toegelaten

  • Grond
  • Chape
  • Steenpuin
  • Betonpuin 
  • Dakpannen 

Niet toegelaten

  • Verontreinigde grond
  • Keramiek
  • Gips
  • Cellenbeton
  • Porselein 

Afvalcontainers voor grond en grond met stenen

10 m³ afzetcontainer voor grond en grond met stenen

1 m³ big bags voor grond en grond met stenen