Toegelaten

  • Enkel asbest

Niet toegelaten

  • Restafval

Afvalcontainers voor asbest

Afzetcontainer voor asbest

1 m³ big bags voor asbest